Bizi Takip Edin
Trend Alanı

BURSA TEXTILE SHOW 2024

Trend Alanı

A/W 24-25

Dünya hızlı bir değişim sürecinde, bu değişime ayak uydurmak teknoloji ve iklim krizinin getirdiği zorunluluklar ve ekosistemimizi korumak, üretim ve yaşamı sürdürülebilir kılmak adına tüm sektörlerin ve insanlığın ortak sorumluluğu. Tekstil ve moda sektörünün bu konular ile ilgili çalışmalarını hızlandırdığı bir dönemde Bursa Textile Show AW-24/25 Trend yaklaşımlarını yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve bütünsel yaklaşımlar odağında toplayarak 4 ana başlık altında inceliyor. Impulse – Arkhe – Epiphany – Petrichor. Tasarım süreçlerinin başlangıcındaki itici kuvveti doğa ve insan ilişkisi üzerine kurulu bir eksende inceleyen Impulse, yeni bir başlangıca işaret ediyor. Farkındalık ve duyarlılık kavramları üzerinden moda ve tekstil ekosistemine yeni ufuklar açıyor. Güçlü ve baskın tonların arasına yumuşak tonları gizliyor. Felsefenin temel sorularından biri olan Arkhe moda dünyasının yeniliğe açılan kapısı niteliğinde. Yeniden düşünme, kaynaklar ve basit yaşam tarzlarını yumuşak tonların sıcak hisleriyle vurguluyor. Ve nihayetinde sorumlu bir aydınlanma sürecine referans veren Epiphany, hibrit doku ve ürünleri öne çıkarırken insan ve insan olmayan arasındaki etkileşimin açığa çıkardığı enerjiyi, ışıltılı ve canlı renklerle tamamlıyor. Önümüzdeki sezonun sakin ve olgun tavrını yansıtan Petrichor, gelişen teknolojiler ve doğa arasında kusursuz bir denge oluşturuyor.

S/S 24

Bursa Textile Show İlkbahar/Yaz – S/S24 Trendleri 4 ana tema ekseninde toplanıyor: “Gentleness – Longevity – Euphoria – Re-act”. Moda sektörü önümüzdeki sezon sürdürülebilirlik ve metaverse üzerinde şekillenecek. Kuşkusuz dünyanın geçirdiği hızlı değişim ve bireyselleşmenin, minimalizmin, dijital çağın yarattığı yeni hibrit evrende trendlerde de bu etkileri görüyor olacağız.

 

Trend Alanı