İnsanoğlu var olduğu sürece üretim ve tüketimde bulunmak zorundadır. Teknolojik gelişmeler, nüfus artışı ve devamında gelen küreselleşme ile birçok problemde açığa çıkmıştı. Açığa çıkan bu problemler canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyip, küresel bir krizinde başlangıç noktası oluyor. Bu yönde önlemlerin alınması gerektiği ve daha yaşanılabilir bir dünya için bizden sonraki nesillere sürdürülebilirlik kavramını merkezimize alıp hareket etmemiz gerektiği kesinleşiyor.

 Bütün sektörlerde olduğu gibi tekstil ve hazır giyim sektöründe de sürdürülebilirlik çok önemli bir kavram haline geliyor. Son yıllarda doğal kaynakların kullanımındaki savurganlığını indirgemek ve etkin kullanımını sağlamak, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir denge kurmak insanlık açısından büyük önem kazandı. Artık bu konuda tüm dünya daha bilinçli ve çevre sorunlarına çözüm odaklı bir tüketim anlayışı benimsiyor.

 Giyim sektörü, kumaşın giysiye dönüştüğü üretim, dağıtım ve satışın birlikte yapıldığı emek yoğun bir sektördür. Hazır giyim sanayi önemli bir istihdam ve gelir kaynağı haline gelmekle birlikte ülkelerin ekonomileri için önemli rol alıyor. Yeni müşteri gereksinimleriyle birlikte yeni ürünlerin talepleri devamlı bir artış gösterirken, modanın getirdiği tüketim çılgınlığı gitgide büyüyor. En son trendleri yakalayan birçok dev markanın ve firmaların sürekli ürettiği ve yatırım yaptığı bu sektör, sürdürülebilir olma yolunda adımlar atmaya başladıkça var olan problemlere çözüm olarak ‘’Sürdürülebilir moda’’ kavramı ortaya çıkmıştır. Hammaddeden, üretim sonrasına kadar sürdürülebilir ürünler kullanmayı, üretim atıklarının sürdürülebilir hale getirilmesi ve sürdürülmesini beklemektedir.

 Bir pamuklu tişört (250 gram pamuk) üretiminde 2500 litre su kullanılmaktadır. Türkiye’de çöpe atılan pamuk ve poliester ürünler geri dönüştürülmüş olsa yılda toplam 17.1 milyar kWh enerji kazanılabilecek.

 Doğa dostu, organik ve geri dönüşümü mümkün olan ürünler kullanmayı hedefleyen ve uygulayan markalara örnek vermek gerekirse: Nike, H&M, GAP, Levi’s, Stella McCartney’i verebiliriz. Birçok marka bu tarz koleksiyonlara yatırım yapmaya ve kendilerini geliştirmeye özen göstermektedir. Aynı zamanda 3R (Reduce ‘’Azaltım’’, Reuse ‘’Tekrar Kullanım’’ ve Recycle ‘’Geri Dönüşüm’’) yaklaşımları dünya ve gelecek nesiller için büyük önem arz etmekte.

 Bütün bu sürdürülebilirlik süreçlerin asıl amacı yaşam süresini uzatarak o üründen uzun süre fayda sağlamaktır. Daha önceden kullanılmış ürünlerin tekrar kullanılması için ‘’geri dönüşüm’’ metotları ile hammaddeden dönüştürülerek tekrardan üretime dahil edilmesi ile giysilerin geri dönüşüme kazandırılması söz konusu olmaktadır.

 21.yy’da yaşanan en büyük sorunlardan biri olan üretim ve tüketim sonucunda doğal kaynakların hızlı tüketimine çözüm olarak gelişen tekstil sektöründeki ‘’Sürdürülebilir moda ve geri dönüşüm ürünleri’’ , kaynak kullanımını aza indirgeyerek sadece toplumda bir farkındalık yaratmakla kalmadı, kaliteli ve uzun ömürlü giysilerin yatırım olarak görülmesine de katkı sağladı. Tasarımcıların, üretici ve tüketicilerin bizden sonraki nesillere daha bilinçli ve farkındalığı yüksek bir moda anlayışıyla devam etmesi ümidiyle…
Bu internet sitesinde, site hizmetlerinin geliştirilmesi ve işlevselliğinin artırılması gibi amaçlarla çerezler kullanılmaktadır.
Çerezler hakkında daha detaylı bilgi almak, çerezleri yönetmek ve/veya çerezleri devre dışı bırakmak için lütfen Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyeniz.
Anladım