KFA Fuarcılık AŞ’ye; şahsen başvurarak, online kayıt yaptırarak veya elektronik posta ile iletmiş olduğunuz Firma Unvanı, Firma Yetkilisi, Firma Yetkilisi Telefonu, Vergi Numarası, Çalışan Sayısı, Firma Web Sitesi, Firma Kuruluş Tarihi, Ürün Bilgileri, Çalışılan Pazarlar, Firma Tasarım Departmanı, Firma Üretim Departmanı, Katılım Gösterilen Ulusal ve Uluslararası Fuarlar ve İletişim bilgilerinizi;

• Fuara katılım sağladığınızın teyidi, • İstatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi,
• Fuar ile ilgili bilgi sunulması, • Yapılacak fuar takvimleri ile ilgili bilgilendirme yapılması,
• Şirketimizin hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
• Güvenliğinizin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmekte,

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve iştirakleri, ilgili fuarın organizasyonu için anlaşılan firmalar ve çalışanları ve kanunen gerekli merciler haricinde 3. kişilerle paylaşılmamaktadır. Bu kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebiyle, elektronik posta kanalıyla, otomatik yolla veya şahsen başvuruda kimlik ibrazı şeklinde otomatik olmayan yolla işlenmektedir. Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ gereği Şirketimizin Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cad. 2. Sok. No:2 Nilüfer/BURSA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Öte yandan, gerektiğinde ilgili fuarın organizasyonu esnasında veya aralarında şirketimizin ya da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve iştiraklerinin basılı/görsel yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere şirketimizde, BTSO’da ya da iştiraklerinde görevli personel ya da hizmet temin edilen firmalar tarafından fotoğraf ve video çekimi ile ses/görüntü kaydı yapılabilecektir. KFA Fuarcılık AŞ.

Bu internet sitesinde, site hizmetlerinin geliştirilmesi ve işlevselliğinin artırılması gibi amaçlarla çerezler kullanılmaktadır.
Çerezler hakkında daha detaylı bilgi almak, çerezleri yönetmek ve/veya çerezleri devre dışı bırakmak için lütfen Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyeniz.
Anladım